כחלק מהרצון להעצים את הלמידה ממקום שהתלמיד בוחר, בסיום תפילת שחרית מתקיימות קבוצות לימוד במגוון נושאים שבהם התלמיד לומד מה שליבו חפץ: רמב"ם יומי, פרשת השבוע, נ"ך, גמרא בקיאות, חסידות, "בשביל הנשמה".  אנו מתפעלים מהעובדה שהלימוד היומי, אפילו של דקות בודדות, בתחילת כל יום מצטרפים להיקף וידע אדירים בנושאים השונים.