תעודת הערכה לישיבה!

ב"ה זכינו בהגעתו לישיבה של מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, מר אלחנן גלט שהעניק תעודת הערכה לישיבת אורות יהודה על ההישגים הלימודיים, חינוכיים וערכיים.

יישר כח עצום לכל אנשי הצוות על ההשקעה הרבה בקידום התלמידים בכל המישורים.

יש שכר לפועלכם!